Chính sách cộng tác viên
Hoa hồng sẽ được tính cho Affiliate khi khách hàng truy cập vào link giới thiệu cuối cùng và hoàn tất giao dịch với Vbee trong vòng 30 ngày. Vbee sử dụng phương thức Last click cho tất cả Affiliate.

Trả hoa hồng ngày 15 - 20 hàng tháng

Vbee tiến hành chi trả 15 - 20 hàng tháng cho tất cả Affiliate. Hạn mức thanh toán hoa hồng: 1.000.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Hoa hồng 30% cho mỗi giao dịch đầu tiên

Sau khi khách hàng nâng cấp lên gói trả phí bằng mã giới thiệu hay link giới thiệu của bạn thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được 30% hoa hồng từ giá trị của giao dịch thành công.

Hoa hồng 20% trọn đời cho mỗi giao dịch gia hạn

Khi khách hàng trên tiếp tục gia hạn sử dụng dịch vụ của Vbee, bạn cũng sẽ đồng thời nhận được 20% cho mỗi giá trị giao dịch gia hạn đó. Khách hàng càng duy trì sử dụng, thu nhập của bạn càng gia tăng tạo thành dòng tiền thụ động trọn đời.
Copy link
Outline