Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản, copy & paste đoạn nội dung văn bản cần chuyển thành giọng nói rồi chọn giọng. Trong tích tắc bạn sẽ nhận về file âm thanh.

Kích thước file nhạc nền tải lên tối đa là bao nhiêu?

Author: Bùi Trinh 165 views

Kích thước file nhạc nền tải lên không vượt quá 2MB