Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Không ngừng cập nhật và đổi mới, Vbee Voice Studio tự tin sẽ đem đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời.

Làm thế nào để tải file audio về PC/laptop?

Author: Bùi Trinh 273 views
  1. Đăng nhập tài khoản ở website https://vbee.vn
  2. Chuyển đổi văn bản khi trạng thái là thành công, hệ thống sẽ hiển thị nút Tải xuống ở cột Hành động để khách hàng tải về.