Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản, copy & paste đoạn nội dung văn bản cần chuyển thành giọng nói rồi chọn giọng. Trong tích tắc bạn sẽ nhận về file âm thanh.

Những định dạng âm thanh nào được hỗ trợ?

Author: Bùi Trinh 129 views

Định dạng âm thanh được hỗ trợ là mp3 và wav.