Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản, copy & paste đoạn nội dung văn bản cần chuyển thành giọng nói rồi chọn giọng. Trong tích tắc bạn sẽ nhận về file âm thanh.

Đăng ký

Author: Vbee Bot 220 views

Truy cập vào website  vbee.vn

Tại trang chủ, bấm vào nút Đăng ký trên thanh công cụ phía trên màn hình

  Có 3 cách đăng ký

  •         Đăng ký qua tài khoản email

Nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống

        Họ Tên

        Email

        Số điện thoại

        Mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu

        Chọn nút Đăng ký.

Sau đó, vào email để xác thực tài khoản đăng ký

  •     Đăng ký qua Google:

Kích chuột vào biểu tượng Đăng ký với Google và chọn email muốn đăng ký. 

  •   Đăng ký qua Facebook:

Kích chuột vào biểu tượng Đăng ký với Facebook và chọn email muốn đăng ký.