Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Tạo bản lồng tiếng chất lượng phòng thu, không cần đào tạo và tiết kiệm thời gian

Đổi mật khẩu

Author: Nguyễn Hương 102 views

Sau khi Đăng nhập tài khoản, chọn vào biểu tượng góc trên cùng bên tay phải cạnh tên đăng nhập.

  • Chọn Hồ sơ
  • Chọn Mật khẩu và thực hiện đổi mật khẩu