Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Không ngừng cập nhật và đổi mới, Vbee Voice Studio tự tin sẽ đem đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời.

Lịch sử chuyển đổi

Author: Vbee Bot 248 views

Sau khi thực hiện Chuyển văn bản thành công, để xem lại những nội dung đã chuyển và muốn tải file âm thanh, thực hiện kéo chuột xuống phía dưới sẽ hiển thị các thông tin bao gồm:

  • tên tiêu đề
  • ký tự
  • thời gian
  • trạng thái
  • giọng đọc
  • hành động

1.Tìm kiếm

Khi chọn vào Lịch sử chuyển đổi, lúc này hiển thị các ô để tìm kiếm nhanh:

  • Tiêu đề
  • Thời gian
  • Trạng thái ( Đang xử lý, Thành công, Lỗi)

2. Nghe file âm thanh

Để nghe văn bản đã chuyển, tại cột Hành động, chọn vào nút nghe

3. Tải file 

Tại cột Hành động, chọn vào nút Tải xuống, khi đó sẽ hỗ trợ tải về máy

4. Chi tiết 

Để xem lại các thông số, tính năng đã chọn cũng như văn bản đã chuyển, chọn vào biểu tượng chi tiết