Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản, copy & paste đoạn nội dung văn bản cần chuyển thành giọng nói rồi chọn giọng. Trong tích tắc bạn sẽ nhận về file âm thanh.

Nhập văn bản

Author: Vbee Bot 480 views

Có 3 cách để nhập văn bản: 

Cách 1: Tải file 

Hiện Vbee hỗ trợ các định dạng .txt, .doc, .docx dưới 15MB

  • Bấm nút Tải file kịch bản 
  • Chọn kéo thả tệp hoặc bấm nút Tải lên. Thực hiện tìm file và đưa lên
  • Tải thành công hệ thống sẽ có thông báo: Đã tải lên + tên file
  • Chọn Xong để kết thúc quá trình tải file

Cách 2: Xử lý qua URL

Chọn nút Xử lý qua URL
Tại khung trống dán link đã copy
Chọn Xử lý ngay

Cách 3: Nhập tay

Tại ô trống, có hiển thị thông tin “Nhập văn bản tại đây”

Thực hiện copy văn bản muốn chuyển và dán vào ô trống.