Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Không ngừng cập nhật và đổi mới, Vbee Voice Studio tự tin sẽ đem đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời.

Từ điển

Author: Vbee Bot 124 views

Khi trong văn bản có từ muốn viết tắt, để đọc được chọn vào Từ điển

Cách tạo Từ điển như sau:

  • Chọn Thêm mới
  • Nhập từ viết  tắt và nội dung từ viết tắt 
  • Chọn √ để Lưu từ điển mới 
  • Chọn Đồng bộ. 

Sau đó có thông báo Chỉnh sửa từ điển thành công

Để chỉnh sửa cách đọc từ điển, chọn vào icon sửa.

Thực hiện nhập lại cách đọc, chọn √ và ấn Đồng bộ

Để xóa từ điển, chọn vào icon xóa và ấn Đồng bộ