Đặc tả API

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại: https://documenter.getpostman.com/view/12951168/Uz5FHbSd
POST Text to speech
https://vbee.vn/api/v1/tts
Cấu trúc TTS API gửi request lên server như sau:

HTTP Request

Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
Tham số Header
Tham số
Kiểu dữ liệu
Tính bắt buộc
Mô tả
Authorization
Bearer Token
Bắt buộc
Token đại diện cho App gọi API, được sinh ra dưới dạng JWT có thời hạn do lúc khởi tạo App người dùng chọn

CẤU TRÚC BODY CỦA REQUEST

Tham số
Kiểu dữ liệu
Tính bắt buộc
Mô tả
app_id
String
Bắt buộc
ID của ứng dụng, được sinh ra khi khởi tạo App
callback_url
String
Bắt buộc
Webhook để nhận kết quả của request
input_text
String
Tùy chọn (Bắt buộc khi không có sentences)
Văn bản đầu vào cần tổng hợp
voice_code
String
Tùy (Bắt buộc khi có input_text)
Mã giọng đọc cần tổng hợp
sentences
Sentence
Tùy chọn (Bắt buộc khi không có input_text)
Các câu văn bản đầu vào, mỗi câu sẽ có một văn bản và mã giọng riêng
audio_type
String
Tùy chọn
Định dạng loại file audio đầu ra * Giá trị mặc định: mp3 * Giá trị audio_type cho phép truyền vào là: mp3, wav
bitrate
String
Dùng để chuyển đầu ra về bit rate (bps) mong muốn * Giá trị mặc định: 128 * Giá trị bit_rate cho phép truyền vào là: 8, 16, 32, 64, 128, 160 * Lưu ý: giá trị tham số bit_rate chỉ có ý nghĩa khi audio_type=mp3
speed_rate
String
Tùy chọn
Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc * Giá trị mặc định: 1.0 * Giá trị của tham số speed_rate có thể chạy từ 0.1 đến 1.9 và chấp nhận 1 chứ số sau dấu thập phân
Kiểu Sentence (các tham số khi chuyển theo câu):
Tham số
Kiểu dữ liệu
Tính bắt buộc
Mô tả
input_text
String
Bắt buộc
Văn bản câu đầu vào
voice_code
String
Bắt buộc
Mã giọng đọc của câu đó
speed_rate
String
Tùy chọn
Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc
Danh sách mã giọng:
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
HN - Ngọc Huyền: hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg
HN - Anh Khôi: hn_male_phuthang_news65dt_44k-fhg
HN - Thanh Long: hn_male_thanhlong_talk_48k-fhg
HN - Mai Phương: hn_female_maiphuong_vdts_48k-fhg
HN - Mạnh Dũng: hn_male_manhdung_news_48k-fhg
SG - Tường Vy: sg_female_tuongvy_call_44k-fhg
SG - Lan Trinh: sg_female_lantrinh_vdts_48k-fhg
SG - Trung Kiên: sg_male_trungkien_vdts_48k-fhg
SG - Minh Hoàng: sg_male_minhhoang_full_48k-fhg
SG - Thảo Trinh: sg_female_thaotrinh_full_48k-fhg
Huế - Duy Phương: hue_male_duyphuong_full_48k-fhg
Huế - Hương Giang: hue_female_huonggiang_full_48k-fhg
  • Ngôn ngữ quốc tế
Mã ngôn ngữ
Tên quốc gia (VN)
Tên quốc gia (EN)
Loại giọng
Tên giọng
Mã giọng
af-ZA
Cộng hòa Nam Phi
Afrikaans (South Africa)
Standard TTS
Precious
af-ZA-Standard-A
ar-XA
Ả Rập Xê Út
Arabic
Standard TTS
Aabidah
ar-XA-Standard-A
ar-XA
Ả Rập Xê Út
Arabic
Standard TTS
Aaban
ar-XA-Standard-B
ar-XA
Ả Rập Xê Út
Arabic
Standard TTS
Aariz
ar-XA-Standard-C
ar-XA
Ả Rập Xê Út
Arabic
Standard TTS
Aasia
ar-XA-Standard-D
bg-BG
Cộng hòa Bulgaria
Bulgarian (Bulgaria)
Standard TTS
Stella
bg-bg-Standard-A
bn-IN
Tây Bengal
Bengali (India)
Standard TTS
Aamaal
bn-IN-Standard-A
bn-IN
Tây Bengal
Bengali (India)
Standard TTS
Aakaar
bn-IN-Standard-B
ca-ES
Tây Ban Nha (Catalan)
Catalan (Spain)
Standard TTS
Alita
ca-es-Standard-A
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Qīng Yǎ
cmn-CN-Standard-A
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Jùn Lǎng
cmn-CN-Standard-B
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Yì Xuān
cmn-CN-Standard-C
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Wǎn Tóng
cmn-CN-Standard-D
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Frida
cmn-TW-Standard-A
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Edvard
cmn-TW-Standard-B
cmn-CN
Trung Quốc (Phổn thể)
Mandarin Chinese
Standard TTS
Nikita
cmn-TW-Standard-C
cs-CZ
Cộng hòa Séc
Czech (Czech Republic)
Standard TTS
Bela
cs-CZ-Standard-A
da-DK
Đan Mạch
Danish (Denmark)
Standard TTS
Abellona
da-DK-Standard-A
da-DK
Đan Mạch
Danish (Denmark)
Standard TTS
Aren
da-DK-Standard-C
da-DK
Đan Mạch
Danish (Denmark)
Standard TTS
Agneta
da-DK-Standard-D
da-DK
Đan Mạch
Danish (Denmark)
Standard TTS
Anndrea
da-DK-Standard-E
de-DE
Đức
German (Germany)
Standard TTS
Brune
de-DE-Standard-A
de-DE
Đức
German (Germany)
Standard TTS
Brunhilda
de-DE-Standard-B
de-DE
Đức
German (Germany)
Standard TTS
Berrin
de-DE-Standard-C
de-DE
Đức
German (Germany)
Standard TTS
Bias
de-DE-Standard-D
de-DE
Đức
German (Germany)
Standard TTS
Bertha
de-DE-Standard-E
de-DE
Đức
German (Germany)
Standard TTS
Bill
de-DE-Standard-F
el-GR
Hy Lạp
Greek (Greece)
Standard TTS
Durgesh
el-GR-Standard-A
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australian)
Neural TTS
Amelia
Olivia
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Standard TTS
Antony
en-AU-Standard-A
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Standard TTS
Taylor
en-AU-Standard-B
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Standard TTS
Martin
en-AU-Standard-C
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Standard TTS
Williams
en-AU-Standard-D
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Neural TTS
Zoe
en-AU-Wavenet-A
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Neural TTS
Lucas
en-AU-Wavenet-B
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Neural TTS
Sena
en-AU-Wavenet-C
en-AU
Tiếng Anh (Úc)
English (Australia)
Neural TTS
Vicky
en-AU-Wavenet-D
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (British)
Neural TTS
John
Emma
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (British)
Neural TTS
Anna
Brian
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Standard TTS
Laura
en-GB-Standard-A
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Standard TTS
Brian
en-GB-Standard-B
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Standard TTS
Rebecca
en-GB-Standard-C
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Standard TTS
Christopher
en-GB-Standard-D
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Standard TTS
Sarah
en-GB-Standard-F
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Neural TTS
Emily
en-GB-Wavenet-A
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Neural TTS
James
en-GB-Wavenet-B
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Neural TTS
Jennifer
en-GB-Wavenet-C
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Neural TTS
Robert
en-GB-Wavenet-D
en-GB
Tiếng Anh (Anh)
English (UK)
Neural TTS
Mary
en-GB-Wavenet-F
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Standard TTS
Rahul
en-IN-Standard-A
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Standard TTS
Rohan
en-IN-Standard-B
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Standard TTS
Anita
en-IN-Standard-C
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Standard TTS
Nisha
en-IN-Standard-D
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Neural TTS
Raman
en-IN-Wavenet-A
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Neural TTS
Aman
en-IN-Wavenet-B
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Neural TTS
Nandini
en-IN-Wavenet-C
en-IN
Tiếng Anh (Ấn)
English (India)
Neural TTS
Jessica
en-IN-Wavenet-D
en-NZ
Tiếng Anh New Zealand
English (New Zealand)
Neural TTS
Maria
Aria
en-US
Tiếng Anh (Mỹ)
English (US)
Neural TTS
Maddie
Ivy
en-US
Tiếng Anh (Mỹ)
English (US)
Standard TTS
Lucas - Standard
en-US-Standard-D
en-US
Tiếng Anh (Mỹ)
English (US)
Standard TTS
Olivia - Standard
en-US-Standard-E
en-US
Tiếng Anh (Mỹ)
English (US)
Neural TTS
Lucas - Premium
en-US-Wavenet-D
en-US
Tiếng Anh (Mỹ)
English (US)
Neural TTS
Olivia - Premium
en-US-Wavenet-F
en-ZA
Tiếng Anh Nam Phi
English (South African)
Neural TTS
Destiny
Ayanda
es-ES
Tây Ban Nha
Spanish (Spain)
Standard TTS
Esperanza
es-ES-Standard-A
es-ES
Tây Ban Nha
Spanish (Spain)
Standard TTS
Esequiel
es-ES-Standard-B
es-ES
Tây Ban Nha
Spanish (Spain)
Standard TTS
Carlo
es-ES-Standard-C
es-ES
Tây Ban Nha
Spanish (Spain)
Standard TTS
Maj
es-ES-Standard-D
es-US
Tây Ban Nha (Mỹ)
Spanish (US)
Standard TTS
Bhairavi
es-US-Standard-A
es-US
Tây Ban Nha (Mỹ)
Spanish (US)
Standard TTS
Chaitan
es-US-Standard-B
es-US
Tây Ban Nha (Mỹ)
Spanish (US)
Standard TTS
Sarika
es-US-Standard-C
fi-FI
Phần Lan
Finnish (Finland)
Standard TTS
Charles
fi-FI-Standard-A
fil-PH
Philippines
Filipino (Philippines)
Standard TTS
Alicia
fil-PH-Standard-A
fil-PH
Philippines
Filipino (Philippines)
Standard TTS
Adan
fil-PH-Standard-B
fil-PH
Philippines
Filipino (Philippines)
Standard TTS
Adolpho
fil-PH-Standard-C
fil-PH
Philippines
Filipino (Philippines)
Standard TTS
Émeline
fil-PH-Standard-D
fr-CA
Pháp (Canada)
French (Canada)
Standard TTS
Daphne
fr-CA-Standard-A
fr-CA
Pháp (Canada)
French (Canada)
Standard TTS
Antoine
fr-CA-Standard-B
fr-CA
Pháp (Canada)
French (Canada)
Standard TTS
Elisaac
fr-CA-Standard-C
fr-CA
Pháp (Canada)
French (Canada)
Standard TTS
Abella
fr-CA-Standard-D
fr-FR
Pháp
French (France)
Standard TTS
Adalene
fr-FR-Standard-A
fr-FR
Pháp
French (France)
Standard TTS
Adrien
fr-FR-Standard-B
fr-FR
Pháp
French (France)
Standard TTS
Adalicia
fr-FR-Standard-C
fr-FR
Pháp
French (France)
Standard TTS
Advent
fr-FR-Standard-D
fr-FR
Pháp
French (France)
Standard TTS
Adalie
fr-FR-Standard-E
gu-IN
Ấn Độ (Gujarati)
Gujarati (India)
Standard TTS
Manoj
gu-IN-Standard-A
gu-IN
Ấn Độ (Gujarati)
Gujarati (India)
Standard TTS
Deepak
gu-IN-Standard-B
hi-IN
Ấn Độ (Hindi)
Hindi (India)
Standard TTS
Rohit
hi-IN-Standard-A
hi-IN
Ấn Độ (Hindi)
Hindi (India)
Standard TTS
Amit
hi-IN-Standard-B
hi-IN
Ấn Độ (Hindi)
Hindi (India)
Standard TTS
Idris
hi-IN-Standard-C
hi-IN
Ấn Độ (Hindi)
Hindi (India)
Standard TTS
Rebeka
hi-IN-Standard-D
hu-HU
Hungary
Hungarian (Hungary)
Standard TTS
Amalia
hu-HU-Standard-A
id-ID
Indonesia
Indonesian (Indonesia)
Standard TTS
Vivian
id-ID-Standard-A
id-ID
Indonesia
Indonesian (Indonesia)
Standard TTS
Abra
id-ID-Standard-B
id-ID
Indonesia
Indonesian (Indonesia)
Standard TTS
Abriana
id-ID-Standard-C
id-ID
Indonesia
Indonesian (Indonesia)
Standard TTS
Aberto
id-ID-Standard-D
is-IS
Iceland
Icelandic (Iceland)
Standard TTS
Bintang
is-is-Standard-A
it-IT
Ý
Italian (Italy)
Standard TTS
Alonso
it-IT-Standard-A
it-IT
Ý
Italian (Italy)
Standard TTS
Ai
it-IT-Standard-B
it-IT
Ý
Italian (Italy)
Standard TTS
Aika
it-IT-Standard-C
it-IT
Ý
Italian (Italy)
Standard TTS
Fudo
it-IT-Standard-D
ja-JP
Nhật bản
Japanese (Japan)
Standard TTS
Akemi
ja-JP-Standard-A
ja-JP
Nhật bản
Japanese (Japan)
Standard TTS
Aas
ja-JP-Standard-B
ja-JP
Nhật bản
Japanese (Japan)
Standard TTS
Bali
ja-JP-Standard-C
ja-JP
Nhật bản
Japanese (Japan)
Standard TTS
Anu
ja-JP-Standard-D
kn-IN
Ấn Độ (Kannada)
Kannada (India)
Standard TTS
Hwang
kn-IN-Standard-A
kn-IN
Ấn Độ (Kannada)
Kannada (India)
Standard TTS
Minju
kn-IN-Standard-B
ko-KR
Hàn Quốc
Korean (South Korea)
Standard TTS
Moon
ko-KR-Standard-A
ko-KR
Hàn Quốc
Korean (South Korea)
Standard TTS