Đặc tả API

Xem thêm hướng dẫn chi tiết tại: https://documenter.getpostman.com/view/12951168/Uz5FHbSd

POST Text to speech

https://vbee.vn/api/v1/tts

Cấu trúc TTS API gửi request lên server như sau:

HTTP Request

URL: https://vbee.vn/api/v1/tts

Method: POST

Content Type: application/json

Response Type: text/json

Tham số Header

Tham số

Kiểu dữ liệu

Tính bắt buộc

Mô tả

Authorization

Bearer Token

Bắt buộc

Token đại diện cho App gọi API, được sinh ra dưới dạng JWT có thời hạn do lúc khởi tạo App người dùng chọn

CẤU TRÚC BODY CỦA REQUEST

Tham số

Kiểu dữ liệu

Tính bắt buộc

Mô tả

app_id

String

Bắt buộc

ID của ứng dụng, được sinh ra khi khởi tạo App

callback_url

String

Bắt buộc

Webhook để nhận kết quả của request

input_text

String

Tùy chọn (Bắt buộc khi không có sentences)

Văn bản đầu vào cần tổng hợp

voice_code

String

Tùy (Bắt buộc khi có input_text)

Mã giọng đọc cần tổng hợp

sentences

Sentence

Tùy chọn (Bắt buộc khi không có input_text)

Các câu văn bản đầu vào, mỗi câu sẽ có một văn bản và mã giọng riêng

audio_type

String

Tùy chọn

Định dạng loại file audio đầu ra * Giá trị mặc định: mp3 * Giá trị audio_type cho phép truyền vào là: mp3, wav

bitrate

String

Dùng để chuyển đầu ra về bit rate (bps) mong muốn * Giá trị mặc định: 128 * Giá trị bit_rate cho phép truyền vào là: 8, 16, 32, 64, 128, 160 * Lưu ý: giá trị tham số bit_rate chỉ có ý nghĩa khi audio_type=mp3

speed_rate

String

Tùy chọn

Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc * Giá trị mặc định: 1.0 * Giá trị của tham số speed_rate có thể chạy từ 0.1 đến 1.9 và chấp nhận 1 chứ số sau dấu thập phân

Kiểu Sentence (các tham số khi chuyển theo câu):

Tham số

Kiểu dữ liệu

Tính bắt buộc

Mô tả

input_text

String

Bắt buộc

Văn bản câu đầu vào

voice_code

String

Bắt buộc

Mã giọng đọc của câu đó

speed_rate

String

Tùy chọn

Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc

Danh sách mã giọng:

 • Ngôn ngữ Tiếng Việt

HN - Ngọc Huyền: hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg

HN - Anh Khôi: hn_male_phuthang_news65dt_44k-fhg

HN - Thanh Long: hn_male_thanhlong_talk_48k-fhg

HN - Mai Phương: hn_female_maiphuong_vdts_48k-fhg

HN - Mạnh Dũng: hn_male_manhdung_news_48k-fhg

SG - Tường Vy: sg_female_tuongvy_call_44k-fhg

SG - Lan Trinh: sg_female_lantrinh_vdts_48k-fhg

SG - Trung Kiên: sg_male_trungkien_vdts_48k-fhg

SG - Minh Hoàng: sg_male_minhhoang_full_48k-fhg

SG - Thảo Trinh: sg_female_thaotrinh_full_48k-fhg

Huế - Duy Phương: hue_male_duyphuong_full_48k-fhg

Huế - Hương Giang: hue_female_huonggiang_full_48k-fhg

 • Ngôn ngữ quốc tế

Mã ngôn ngữ Tên quốc gia (VN)Tên quốc gia (EN)Loại giọngTên giọngMã giọng

af-ZA

Cộng hòa Nam Phi

Afrikaans (South Africa)

Standard TTS

Precious

af-ZA-Standard-A

ar-XA

Ả Rập Xê Út

Arabic

Standard TTS

Aabidah

ar-XA-Standard-A

ar-XA

Ả Rập Xê Út

Arabic

Standard TTS

Aaban

ar-XA-Standard-B

ar-XA

Ả Rập Xê Út

Arabic

Standard TTS

Aariz

ar-XA-Standard-C

ar-XA

Ả Rập Xê Út

Arabic

Standard TTS

Aasia

ar-XA-Standard-D

bg-BG

Cộng hòa Bulgaria

Bulgarian (Bulgaria)

Standard TTS

Stella

bg-bg-Standard-A

bn-IN

Tây Bengal

Bengali (India)

Standard TTS

Aamaal

bn-IN-Standard-A

bn-IN

Tây Bengal

Bengali (India)

Standard TTS

Aakaar

bn-IN-Standard-B

ca-ES

Tây Ban Nha (Catalan)

Catalan (Spain)

Standard TTS

Alita

ca-es-Standard-A

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Qīng Yǎ

cmn-CN-Standard-A

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Jùn Lǎng

cmn-CN-Standard-B

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Yì Xuān

cmn-CN-Standard-C

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Wǎn Tóng

cmn-CN-Standard-D

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Frida

cmn-TW-Standard-A

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Edvard

cmn-TW-Standard-B

cmn-CN

Trung Quốc (Phổn thể)

Mandarin Chinese

Standard TTS

Nikita

cmn-TW-Standard-C

cs-CZ

Cộng hòa Séc

Czech (Czech Republic)

Standard TTS

Bela

cs-CZ-Standard-A

da-DK

Đan Mạch

Danish (Denmark)

Standard TTS

Abellona

da-DK-Standard-A

da-DK

Đan Mạch

Danish (Denmark)

Standard TTS

Aren

da-DK-Standard-C

da-DK

Đan Mạch

Danish (Denmark)

Standard TTS

Agneta

da-DK-Standard-D

da-DK

Đan Mạch

Danish (Denmark)

Standard TTS

Anndrea

da-DK-Standard-E

de-DE

Đức

German (Germany)

Standard TTS

Brune

de-DE-Standard-A

de-DE

Đức

German (Germany)

Standard TTS

Brunhilda

de-DE-Standard-B

de-DE

Đức

German (Germany)

Standard TTS

Berrin

de-DE-Standard-C

de-DE

Đức

German (Germany)

Standard TTS

Bias

de-DE-Standard-D

de-DE

Đức

German (Germany)

Standard TTS

Bertha

de-DE-Standard-E

de-DE

Đức

German (Germany)

Standard TTS

Bill

de-DE-Standard-F

el-GR

Hy Lạp

Greek (Greece)

Standard TTS

Durgesh

el-GR-Standard-A

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australian)

Neural TTS

Amelia

Olivia

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Standard TTS

Antony

en-AU-Standard-A

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Standard TTS

Taylor

en-AU-Standard-B

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Standard TTS

Martin

en-AU-Standard-C

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Standard TTS

Williams

en-AU-Standard-D

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Neural TTS

Zoe

en-AU-Wavenet-A

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Neural TTS

Lucas

en-AU-Wavenet-B

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Neural TTS

Sena

en-AU-Wavenet-C

en-AU

Tiếng Anh (Úc)

English (Australia)

Neural TTS

Vicky

en-AU-Wavenet-D

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (British)

Neural TTS

John

Emma

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (British)

Neural TTS

Anna

Brian

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Standard TTS

Laura

en-GB-Standard-A

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Standard TTS

Brian

en-GB-Standard-B

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Standard TTS

Rebecca

en-GB-Standard-C

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Standard TTS

Christopher

en-GB-Standard-D

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Standard TTS

Sarah

en-GB-Standard-F

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Neural TTS

Emily

en-GB-Wavenet-A

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Neural TTS

James

en-GB-Wavenet-B

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Neural TTS

Jennifer

en-GB-Wavenet-C

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Neural TTS

Robert

en-GB-Wavenet-D

en-GB

Tiếng Anh (Anh)

English (UK)

Neural TTS

Mary

en-GB-Wavenet-F

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Standard TTS

Rahul

en-IN-Standard-A

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Standard TTS

Rohan

en-IN-Standard-B

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Standard TTS

Anita

en-IN-Standard-C

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Standard TTS

Nisha

en-IN-Standard-D

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Neural TTS

Raman

en-IN-Wavenet-A

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Neural TTS

Aman

en-IN-Wavenet-B

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Neural TTS

Nandini

en-IN-Wavenet-C

en-IN

Tiếng Anh (Ấn)

English (India)

Neural TTS

Jessica

en-IN-Wavenet-D

en-NZ

Tiếng Anh New Zealand

English (New Zealand)

Neural TTS

Maria

Aria

en-US

Tiếng Anh (Mỹ)

English (US)

Neural TTS

Maddie

Ivy

en-US

Tiếng Anh (Mỹ)

English (US)

Standard TTS

Lucas - Standard

en-US-Standard-D

en-US

Tiếng Anh (Mỹ)

English (US)

Standard TTS

Olivia - Standard

en-US-Standard-E

en-US

Tiếng Anh (Mỹ)

English (US)

Neural TTS

Lucas - Premium

en-US-Wavenet-D

en-US

Tiếng Anh (Mỹ)

English (US)

Neural TTS

Olivia - Premium

en-US-Wavenet-F

en-ZA

Tiếng Anh Nam Phi

English (South African)

Neural TTS

Destiny

Ayanda

es-ES

Tây Ban Nha

Spanish (Spain)

Standard TTS

Esperanza

es-ES-Standard-A

es-ES

Tây Ban Nha

Spanish (Spain)

Standard TTS

Esequiel

es-ES-Standard-B

es-ES

Tây Ban Nha

Spanish (Spain)

Standard TTS

Carlo

es-ES-Standard-C

es-ES

Tây Ban Nha

Spanish (Spain)

Standard TTS

Maj

es-ES-Standard-D

es-US

Tây Ban Nha (Mỹ)

Spanish (US)

Standard TTS

Bhairavi

es-US-Standard-A

es-US

Tây Ban Nha (Mỹ)

Spanish (US)

Standard TTS

Chaitan

es-US-Standard-B

es-US

Tây Ban Nha (Mỹ)

Spanish (US)

Standard TTS

Sarika

es-US-Standard-C

fi-FI

Phần Lan

Finnish (Finland)

Standard TTS

Charles

fi-FI-Standard-A

fil-PH

Philippines

Filipino (Philippines)

Standard TTS

Alicia

fil-PH-Standard-A

fil-PH

Philippines

Filipino (Philippines)

Standard TTS

Adan

fil-PH-Standard-B

fil-PH

Philippines

Filipino (Philippines)

Standard TTS

Adolpho

fil-PH-Standard-C

fil-PH

Philippines

Filipino (Philippines)

Standard TTS

Émeline

fil-PH-Standard-D

fr-CA

Pháp (Canada)

French (Canada)

Standard TTS

Daphne

fr-CA-Standard-A

fr-CA

Pháp (Canada)

French (Canada)

Standard TTS

Antoine

fr-CA-Standard-B

fr-CA

Pháp (Canada)

French (Canada)

Standard TTS

Elisaac

fr-CA-Standard-C

fr-CA

Pháp (Canada)

French (Canada)

Standard TTS

Abella

fr-CA-Standard-D

fr-FR

Pháp

French (France)

Standard TTS

Adalene

fr-FR-Standard-A

fr-FR

Pháp

French (France)

Standard TTS

Adrien

fr-FR-Standard-B

fr-FR

Pháp

French (France)

Standard TTS

Adalicia

fr-FR-Standard-C

fr-FR

Pháp

French (France)

Standard TTS

Advent

fr-FR-Standard-D

fr-FR

Pháp

French (France)

Standard TTS

Adalie

fr-FR-Standard-E

gu-IN

Ấn Độ (Gujarati)

Gujarati (India)

Standard TTS

Manoj

gu-IN-Standard-A

gu-IN

Ấn Độ (Gujarati)

Gujarati (India)

Standard TTS

Deepak

gu-IN-Standard-B

hi-IN

Ấn Độ (Hindi)

Hindi (India)

Standard TTS

Rohit

hi-IN-Standard-A

hi-IN

Ấn Độ (Hindi)

Hindi (India)

Standard TTS

Amit

hi-IN-Standard-B

hi-IN

Ấn Độ (Hindi)

Hindi (India)

Standard TTS

Idris

hi-IN-Standard-C

hi-IN

Ấn Độ (Hindi)

Hindi (India)

Standard TTS

Rebeka

hi-IN-Standard-D

hu-HU

Hungary

Hungarian (Hungary)

Standard TTS

Amalia

hu-HU-Standard-A

id-ID

Indonesia

Indonesian (Indonesia)

Standard TTS

Vivian

id-ID-Standard-A

id-ID

Indonesia

Indonesian (Indonesia)

Standard TTS

Abra

id-ID-Standard-B

id-ID

Indonesia

Indonesian (Indonesia)

Standard TTS

Abriana

id-ID-Standard-C

id-ID

Indonesia

Indonesian (Indonesia)

Standard TTS

Aberto

id-ID-Standard-D

is-IS

Iceland

Icelandic (Iceland)

Standard TTS

Bintang

is-is-Standard-A

it-IT

Ý

Italian (Italy)

Standard TTS

Alonso

it-IT-Standard-A

it-IT

Ý

Italian (Italy)

Standard TTS

Ai

it-IT-Standard-B

it-IT

Ý

Italian (Italy)

Standard TTS

Aika

it-IT-Standard-C

it-IT

Ý

Italian (Italy)

Standard TTS

Fudo

it-IT-Standard-D

ja-JP

Nhật bản

Japanese (Japan)

Standard TTS

Akemi

ja-JP-Standard-A

ja-JP

Nhật bản

Japanese (Japan)

Standard TTS

Aas

ja-JP-Standard-B

ja-JP

Nhật bản

Japanese (Japan)

Standard TTS

Bali

ja-JP-Standard-C

ja-JP

Nhật bản

Japanese (Japan)

Standard TTS

Anu

ja-JP-Standard-D

kn-IN

Ấn Độ (Kannada)

Kannada (India)

Standard TTS

Hwang

kn-IN-Standard-A

kn-IN

Ấn Độ (Kannada)

Kannada (India)

Standard TTS

Minju

kn-IN-Standard-B

ko-KR

Hàn Quốc

Korean (South Korea)

Standard TTS

Moon

ko-KR-Standard-A

ko-KR

Hàn Quốc

Korean (South Korea)

Standard TTS

Emils

ko-KR-Standard-B

ko-KR

Hàn Quốc

Korean (South Korea)

Standard TTS

Nadia

ko-KR-Standard-C

ko-KR

Hàn Quốc

Korean (South Korea)

Standard TTS

Alan

ko-KR-Standard-D

lv-LV

Cộng hòa Latvia

Latvian (Latvia)

Standard TTS

Najwa

lv-lv-Standard-A

ml-IN

Ấn Độ (Malayalam)

Malayalam (India)

Standard TTS

Xī Wén

ml-IN-Standard-A

ml-IN

Ấn Độ (Malayalam)

Malayalam (India)

Standard TTS

Kǎi Zé

ml-IN-Standard-B

ms-MY

Malaysia

Malay (Malaysia)

Standard TTS

Nabil

ms-MY-Standard-A

ms-MY

Malaysia

Malay (Malaysia)

Standard TTS

टे से

ms-MY-Standard-B

ms-MY

Malaysia

Malay (Malaysia)

Standard TTS

अमित

ms-MY-Standard-C

ms-MY

Malaysia

Malay (Malaysia)

Standard TTS

ीमा

ms-MY-Standard-D

nb-NO

Na-Uy

Norwegian (Norway)

Standard TTS

Elida

nb-NO-Standard-A

nb-NO

Na-Uy

Norwegian (Norway)

Standard TTS

Bertine

nb-NO-Standard-B

nb-NO

Na-Uy

Norwegian (Norway)

Standard TTS

Annette

nb-NO-Standard-C

nb-NO

Na-Uy

Norwegian (Norway)

Standard TTS

Angelika

nb-NO-Standard-D

nb-NO

Na-Uy

Norwegian (Norway)

Standard TTS

Fabio

nb-no-Standard-E

nb-NO

Na-Uy

Norwegian (Norway)

Standard TTS

Fabio

nb-no-Standard-E

nl-BE

Hà Lan (Bỉ)

Dutch (Belgium)

Standard TTS

Adrie

nl-BE-Standard-A

nl-BE

Hà Lan (Bỉ)

Dutch (Belgium)

Standard TTS

Ambrosius

nl-BE-Standard-B

nl-NL

Hà Lan

Dutch (Netherlands)

Standard TTS

Merel

nl-NL-Standard-A

nl-NL

Hà Lan

Dutch (Netherlands)

Standard TTS

Robin

nl-NL-Standard-B

nl-NL

Hà Lan

Dutch (Netherlands)

Standard TTS

Peter

nl-NL-Standard-C

nl-NL

Hà Lan

Dutch (Netherlands)

Standard TTS

Kirsten

nl-NL-Standard-D

nl-NL

Hà Lan

Dutch (Netherlands)

Standard TTS

Alicia

nl-NL-Standard-E

pa-IN

Ấn Độ (Punjabi)

Punjabi (India)

Standard TTS

Florin

pa-IN-Standard-A

pa-IN

Ấn Độ (Punjabi)

Punjabi (India)

Standard TTS

Catalin

pa-IN-Standard-B

pa-IN

Ấn Độ (Punjabi)

Punjabi (India)

Standard TTS

Demis

pa-IN-Standard-C

pa-IN

Ấn Độ (Punjabi)

Punjabi (India)

Standard TTS

Aleksey

pa-IN-Standard-D

pl-PL

Ba Lan

Polish (Poland)

Standard TTS

Latika

pl-PL-Standard-A

pl-PL

Ba Lan

Polish (Poland)

Standard TTS

Magnolia

pl-PL-Standard-B

pl-PL

Ba Lan

Polish (Poland)

Standard TTS

Nina

pl-PL-Standard-C

pl-PL

Ba Lan

Polish (Poland)

Standard TTS

Soraya

pl-PL-Standard-D

pl-PL

Ba Lan

Polish (Poland)

Standard TTS

Elaine

pl-PL-Standard-E

pt-BR

Bồ Đào Nha (Brazil)

Portuguese (Brazil)

Standard TTS

Elenilson

pt-BR-Standard-A

pt-PT

Bồ Đào Nha

Portuguese (Portugal)

Standard TTS

Naa'irah

pt-PT-Standard-A

pt-PT

Bồ Đào Nha

Portuguese (Portugal)

Standard TTS

Eachan

pt-PT-Standard-B

pt-PT

Bồ Đào Nha

Portuguese (Portugal)

Standard TTS

Raaga

pt-PT-Standard-C

pt-PT

Bồ Đào Nha

Portuguese (Portugal)

Standard TTS

Naag

pt-PT-Standard-D

ro-RO

Rô Man

Romanian (Romania)

Standard TTS

Rufa

ro-RO-Standard-A

ru-RU

Nga

Russian (Russia)

Standard TTS

Zaur

ru-RU-Standard-A

ru-RU

Nga

Russian (Russia)

Standard TTS

Leposava

ru-RU-Standard-B

ru-RU

Nga

Russian (Russia)

Standard TTS

Monika

ru-RU-Standard-C

ru-RU

Nga

Russian (Russia)

Standard TTS

Adoncia

ru-RU-Standard-D

ru-RU

Nga

Russian (Russia)

Standard TTS

Agustin

ru-RU-Standard-E

sk-SK

Cộng hòa Slovakia

Slovak (Slovakia)

Standard TTS

Bonifaco

sk-SK-Standard-A

sr-RS

Cộng hòa Serbia

Serbian (Cyrillic)

Standard TTS

Paarijata

sr-rs-Standard-A

sv-SE

Thụy Điển

Swedish (Sweden)

Standard TTS

Basir

sv-SE-Standard-A

ta-IN

Ấn Độ (Tamil)

Tamil (India)

Standard TTS

Dilek

ta-IN-Standard-A

ta-IN

Ấn Độ (Tamil)

Tamil (India)

Standard TTS

Cengis

ta-IN-Standard-B

te-IN

Ấn Độ (Telugu)

Telugu (India)

Standard TTS

Fairuza

te-IN-Standard-A

te-IN

Ấn Độ (Telugu)

Telugu (India)

Standard TTS

Gizem

te-IN-Standard-B

th-TH

Thái Lan

Thai (Thailand)

Standard TTS

Halil

th-TH-Standard-A

tr-TR

Thổ Nhĩ Kỳ

Turkish (Turkey)

Standard TTS

Lukina

tr-TR-Standard-A

tr-TR

Thổ Nhĩ Kỳ

Turkish (Turkey)

Standard TTS

Daryna

tr-TR-Standard-B

tr-TR

Thổ Nhĩ Kỳ

Turkish (Turkey)

Standard TTS

Beyza

tr-TR-Standard-C

tr-TR

Thổ Nhĩ Kỳ

Turkish (Turkey)

Standard TTS

Furkan

tr-TR-Standard-D

tr-TR

Thổ Nhĩ Kỳ

Turkish (Turkey)

Standard TTS

Deniz

tr-TR-Standard-E

uk-UA

Ukraina

Ukrainian (Ukraine)

Standard TTS

Ayþenur

uk-UA-Standard-A

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Ngọc Huyền

hn_female_ngochuyen_fast_news_48k-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Mai Phương

hn_female_maiphuong_vdts_48k_cs-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Lan Trinh

sg_female_lantrinh_fast_vdts_48k_cs-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Hương Giang

hue_female_huonggiang_news_48k_cs-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Thảo Trinh

sg_female_thaotrinh_fast_news_48k_cs-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Trung Kiên

sg_male_trungkien_vdts_48k-fhg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Duy Phương

sg_female_duyphuong_fast_news_48k_cs-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Minh Hoàng

sg_male_minhhoang_fast_news_48k_cs-thg

vi-VN

Việt Nam

Vietnamese

Neural TTS

Mạnh Dũng

hn_male_manhdung_news_48k_cs-thg

yue-HK

Hồng Kông

Chinese (Hong Kong)

Standard TTS

Zhū Shā

yue-HK-Standard-A

yue-HK

Hồng Kông

Chinese (Hong Kong)

Standard TTS

Hào Xuān

yue-HK-Standard-B

yue-HK

Hồng Kông

Chinese (Hong Kong)

Standard TTS

Jǐn Yì

yue-HK-Standard-C

yue-HK

Hồng Kông

Chinese (Hong Kong)

Standard TTS

Yún Xī

yue-HK-Standard-D

KẾT QUẢ TRẢ VỀ

 • status: trạng thái của API (1: thành công, 0: thất bại)

 • error_code: mã lỗi

 • error_message: chi tiết lỗi

 • result: dữ liệu trả về khi gọi API thành công

  • app_id

  • request_id: mã request

  • characters: số ký tự của đoạn văn bản convert

  • voice_code

  • audio_type

  • speed_rate

  • bitrate

  • create_at

  • status: trạng thái của request (IN_PROGRESS)

Callback API

Khi request thành công, hệ thống VBEE TTS sẽ gửi đến Callback URL một HTTP POST như sau

URL: callback url truyền lên khi gọi API

Method: POST

Content Type: application/json

Body:

Thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

app_id

String

ID của ứng dụng

request_id

String

ID của request

characters

Number

Số ký tự của đoạn văn bản convert

voice_code

String

Mã giọng

audio_type

String

Định dạng file audio đầu ra

speed_rate

String

Tốc độ đọc

bitrate

Number

Bitrate của file audio đầu ra

created_at

String

Thời gian khởi tạo request

status

String

Trạng thái của request * SUCCESS: Thành công * FAILURE: Thất bại

audio_link

String

Đường dẫn tải file audio tổng hợp

AUTHORIZATIONBearer TokenToken<token>BODYraw

{
  "app_id": "55e0053d-f86f-4c2b-b791-b1ba6d59a868",
  "callbackUrl": "https://mydomain/callback",
  "input_text": "Chào mừng đén với website của chúng tôi! Đây là trang web cung cấp một giải pháp văn bản thành giọng nói, trên cơ sở, nó hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống trung tâm cuộc gọi tự động, hệ thống thông báo công khai, trợ lý ảo, tin tức âm thanh, podcast, sách âm thanh và tường thuật phim.",
  "voice_code": "hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg",
  "audio_type":"mp3",
  "bitrate": 128,
  "speed_rate": "1.0"
}

Example RequestText to speechView More

curl --location --request POST 'https://vbee.vn/api/v1/tts' \
--data-raw '{
  "app_id": "55e0053d-f86f-4c2b-b791-b1ba6d59a868",
  "callback_url": "https://mydomain/callback",
  "input_text": "Chào mừng đén với website của chúng tôi! Đây là trang web cung cấp một giải pháp văn bản thành giọng nói, trên cơ sở, nó hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các hệ thống trung tâm cuộc gọi tự động, hệ thống thông báo công khai, trợ lý ảo, tin tức âm thanh, podcast, sách âm thanh và tường thuật phim.",
  "voice_code": "hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg",
  "audio_type":"mp3",
  "bitrate": 128,
  "speed_rate": "1.0"
}'

Example Response200 OKBodyHeader(13)View More

{
 "result": {
  "app_id": "55e0053d-f86f-4c2b-b791-b1ba6d59a868",
  "audio_type": "mp3",
  "bitrate": 128,
  "characters": 297,
  "request_id": "5509d1e6-8906-4291-899b-c25643a624af",
  "speed_rate": "1.0",
  "status": "IN_PROGRESS",
  "voice_code": "hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg"
 },

GET

Get Request

https://vbee.vn/api/v1/tts/{request_id}

API Get Request

Lấy thông tin của request bằng cách gọi API

URL: https://vbee.vn/api/v1/tts/{request_id}

Method: GET

Content Type: application/json

Response Type: text/json

Tham số Header

Tham số

Kiểu dữ liệu

Tính bắt buộc

Mô tả

Authorization

Bearer Token

Bắt buộc

Token đại diện cho App gọi API, được sinh ra dưới dạng JWT có thời hạn do lúc khởi tạo App người dùng chọn

KẾT QUẢ TRẢ VỀ

 • status: trạng thái của API (1: thành công, 0: thất bại)

 • error_code: mã lỗi

 • error_message: chi tiết lỗi

 • result: dữ liệu trả về khi gọi API thành công

  • app_id

  • request_id: mã request

  • characters: số ký tự của đoạn văn bản convert

  • voice_code

  • audio_type

  • speed_rate

  • bitrate

  • create_at

  • progress: phần trăm xử lý của request

  • status: trạng thái của request

  • audio_link: Đường dẫn tải file audio tổng hợp

  • audio_expired: trạng thái của audio, true nếu audio đã hết hạn lưu trữ

Last updated