Vbee Help Center
Search…
⌃K

Changelog

Version 1.4.20 - Ngày 21 tháng 12 năm 2022

 • Thêm tính năng xóa lịch sử chuyển đổi

Version 1.4.14 - Ngày 28 tháng 11 năm 2022

 • Thêm giọng Mạnh Dũng nhấn nhá Beta

Version 1.4.10 - Ngày 18 tháng 11 năm 2022

 • Thêm tính năng nhạc nền cho API Caching
 • Mở mua gói miễn phí khi đang sử dụng gói dùng thử

Version 1.4.8 - Ngày 8 tháng 11 năm 2022

 • Thêm QR động khi thanh toán

Version 1.4.6 - Ngày 3 tháng 11 năm 2022

 • Thêm Streaming vào nghe thử ở CRM
 • Thêm gói Studio Chuyên nghiệp

Version 1.4.0 - Ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Thêm Streaming cho nghe thử ở Landing Page

Version 1.3.29 - Ngày 20 tháng 10 năm 2022

 • Ra mắt chính thức giọng Thảo Trinh nhấn nhá

Version 1.3.27 - Ngày 07 tháng 10 năm 2022

 • Thêm ngôn ngữ Philippine, Thái Lan, Trung Quốc
 • Hiển thị giờ hết hạn của ký tự bảo lưu
 • Hạn chế tính năng "Thiết lập dấu câu" khi không được sử dụng
 • Ngừng yêu cầu số điện thoại khi tạo đơn hàng

Version 1.3.20 - Ngày 06 tháng 09 năm 2022

Studio

 • Cập nhật Tourguide chuyển văn bản
 • Cập nhật giao diện thanh toán ShopeePay trên điện thoại di động
 • Cập nhật tính năng thanh toán qua ngân hàng bằng mã QR

API

 • Cập nhật giao diện API trên điện thoại di động
 • Cập nhật tính năng thanh toán qua ngân hàng bằng mã QR

Landing Page

 • Cố định menu khi cuộn màn hình
 • Chỉnh sửa Favicon trang chọn dịch vụ

Version 1.3.16 - Ngày 10 tháng 08 năm 2022

 • Thêm tính năng thiết lập ngắt nghỉ dấu câu
 • Lưu vị trí ngôn ngữ đã chọn
 • Đưa bộ lọc ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh lên trên cùng
 • Thêm trang giới thiệu Plugin trong API

Version 1.3.11 - Ngày 28 tháng 07 năm 2022

 • Thêm trang Ứng dụng di động

Version 1.3.9 - Ngày 15 tháng 07 năm 2022

 • Thêm giọng Tường Vy
 • Phân chia giọng Vbee Tiêu chuẩn và Cao cấp

Version 1.3.0 - Ngày 28 tháng 06 năm 2022

 • Thêm kênh thanh toán 2Checkout

Version 1.2.0 - Ngày 10 tháng 06 năm 2022

 • Giới hạn tốc độ của tất cả các giọng từ 0.25-1.9
 • Thêm tour guide thanh toán

Version 1.1.10 - Ngày 19 tháng 04 năm 2022

 • Thêm kênh thanh toán ShopeePay