Changelog

Version 1.6.10 - Ngày 21 tháng 09 năm 2023

 • Sửa lỗi không áp dụng được voucher giảm 20%

Version 1.6.8 - Ngày 18 tháng 09 năm 2023

 • Sửa các lỗi phát âm giọng: Ngọc Huyền, Mai Phương, Lan Trinh

Version 1.6.6 - Ngày 30 tháng 08 năm 2023

 • Sửa lỗi trắng trang tìm kiếm, thay thế khi chuyển đổi theo câu

Version 1.6.5 - Ngày 28 tháng 08 năm 2023

 • Sửa lỗi tổng hợp thất bại giọng Thảo Trinh cao cấp, Mạnh Dũng cao cấp, Phú Thăng kể chuyện

Version 1.6.2 - Ngày 16 tháng 08 năm 2023

 • Giọng đọc mới Ngọc Lan

Version 1.6.0 - Ngày 03 tháng 08 năm 2023

 • Tính năng Affiliate

Version 1.5.26 - Ngày 31 tháng 07 năm 2023

 • Sửa lỗi đọc sai số

Version 1.5.25 - Ngày 19 tháng 07 năm 2023

 • Sửa lỗi không đọc theo từ điển khi thêm từ điển

Version 1.5.24 - Ngày 14 tháng 07 năm 2023

 • Sửa lỗi Nghe Demo trên Landing page

 • Sửa lỗi copy nội dung chuyển khoản sai

Version 1.5.23 - Ngày 06 tháng 07 năm 2023

 • Sửa lỗi nghe thử không có phản hồi

 • Sửa lỗi đọc 2 lần khi có chữ A phía trước

Version 1.5.20 - Ngày 29 tháng 05 năm 2023

 • Sửa lỗi tự động chuyển sang Chuyển đổi theo câu

 • Tự động xóa tiêu đề khi xóa nội dung trên Studio

 • Chặn spam nút chuyển văn bản (tránh ấn nhiều lần tốn ký tự)

Version 1.5.19 - Ngày 29 tháng 05 năm 2023

 • Sửa lỗi không hiện thị thanh đăng nhập khi sử dụng translate extention (Laban Dictionary)

 • Thêm popup hướng dẫn tắt adblock

 • Sửa lỗi tổng hợp audio bị mất đoạn giọng nước ngoài

Version 1.5.18 - Ngày 24 tháng 05 năm 2023

 • Sửa lỗi không reset ký tự gói miễn phí

 • Sửa lỗi giọng Emily

Version 1.5.17 - Ngày 22 tháng 05 năm 2023

 • Hiển thị giọng Anh Khôi - Đọc truyện

Version 1.5.15 - Ngày 12 tháng 05 năm 2023

 • Tính năng lưu nháp văn bản chuyển đổi

Version 1.5.11 - Ngày 11 tháng 04 năm 2023

 • Tính năng mở rộng và thu nhỏ ô chuyển đổi văn bản

Version 1.5.10 - Ngày 08 tháng 04 năm 2023

 • Cập nhật tính năng quản lý thiết bị

 • Tính năng tải audio hàng loạt

Version 1.5.6 - Ngày 27 tháng 03 năm 2023

 • Thêm nút tải file trên bảng request trang API

 • Lưu audio theo tiêu đề

 • Audio file name thay đổi khi sửa tiêu đề

 • Sửa lỗi nghe lại audio trên Studio

Version 1.5.4 - Ngày 14 tháng 03 năm 2023

 • Update model giọng Thảo Trinh mới

Version 1.5.3 - Ngày 10 tháng 03 năm 2023

 • Cập nhật thông tin gói API mới

Version 1.5.2 - Ngày 08 tháng 03 năm 2023

 • Sửa lỗi tạo từ điển với chữ "y"

 • Sửa lỗi giọng Ngọc Huyền đọc sai Mỹ - Nỹ

 • Sửa 1 phần lỗi giọng Ngọc Huyền tổng hợp thất bại

 • Sửa lỗi ngắt nghỉ không hợp lý của giọng nhấn nhá

Version 1.5.0 - Ngày 18 tháng 02 năm 2023

 • Thêm loại gói 3 tháng

 • Cập nhật thông tin các gói cước

Version 1.4.31 - Ngày 13 tháng 02 năm 2023

 • Sửa lỗi tốc độ 1.1 và 1.0 trên 3 giọng: Lan Trinh, Ngọc Huyền, Tường Vy

 • Sửa 1 phần lỗi phát âm chữ "tu" trên giọng Lan Trinh

Version 1.4.24 - Ngày 07 tháng 02 năm 2023

Update model mới cho các giọng:

 • Lan Trinh

 • Ngọc Huyền

 • Tường Vy

Version 1.4.23 - Ngày 10 tháng 01 năm 2023

 • Thêm tính năng logout thiết bị phía người dùng

Version 1.4.21 - Ngày 03 tháng 01 năm 2023

 • Thêm chọn các field hiển thị bảng danh sách các request

 • Thêm tính năng sửa nhanh tiêu đề request

Version 1.4.20 - Ngày 21 tháng 12 năm 2022

 • Thêm tính năng xóa lịch sử chuyển đổi

Version 1.4.14 - Ngày 28 tháng 11 năm 2022

 • Thêm giọng Mạnh Dũng nhấn nhá Beta

Version 1.4.10 - Ngày 18 tháng 11 năm 2022

 • Thêm tính năng nhạc nền cho API Caching

 • Mở mua gói miễn phí khi đang sử dụng gói dùng thử

Version 1.4.8 - Ngày 8 tháng 11 năm 2022

 • Thêm QR động khi thanh toán

Version 1.4.6 - Ngày 3 tháng 11 năm 2022

 • Thêm Streaming vào nghe thử ở CRM

 • Thêm gói Studio Chuyên nghiệp

Version 1.4.0 - Ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Thêm Streaming cho nghe thử ở Landing Page

Version 1.3.29 - Ngày 20 tháng 10 năm 2022

 • Ra mắt chính thức giọng Thảo Trinh nhấn nhá

Version 1.3.27 - Ngày 07 tháng 10 năm 2022

 • Thêm ngôn ngữ Philippine, Thái Lan, Trung Quốc

 • Hiển thị giờ hết hạn của ký tự bảo lưu

 • Hạn chế tính năng "Thiết lập dấu câu" khi không được sử dụng

 • Ngừng yêu cầu số điện thoại khi tạo đơn hàng

Version 1.3.20 - Ngày 06 tháng 09 năm 2022

Studio

 • Cập nhật Tourguide chuyển văn bản

 • Cập nhật giao diện thanh toán ShopeePay trên điện thoại di động

 • Cập nhật tính năng thanh toán qua ngân hàng bằng mã QR

API

 • Cập nhật giao diện API trên điện thoại di động

 • Cập nhật tính năng thanh toán qua ngân hàng bằng mã QR

Landing Page

 • Cố định menu khi cuộn màn hình

 • Chỉnh sửa Favicon trang chọn dịch vụ

Version 1.3.16 - Ngày 10 tháng 08 năm 2022

 • Thêm tính năng thiết lập ngắt nghỉ dấu câu

 • Lưu vị trí ngôn ngữ đã chọn

 • Đưa bộ lọc ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh lên trên cùng

 • Thêm trang giới thiệu Plugin trong API

Version 1.3.11 - Ngày 28 tháng 07 năm 2022

 • Thêm trang Ứng dụng di động

Version 1.3.9 - Ngày 15 tháng 07 năm 2022

 • Thêm giọng Tường Vy

 • Phân chia giọng Vbee Tiêu chuẩn và Cao cấp

Version 1.3.0 - Ngày 28 tháng 06 năm 2022

 • Thêm kênh thanh toán 2Checkout

Version 1.2.0 - Ngày 10 tháng 06 năm 2022

 • Giới hạn tốc độ của tất cả các giọng từ 0.25-1.9

 • Thêm tour guide thanh toán

Version 1.1.10 - Ngày 19 tháng 04 năm 2022

 • Thêm kênh thanh toán ShopeePay

Last updated