Đăng ký

Truy cập vào vbee.vn, chọn nút Dùng thử

Tại màn hình Đăng ký, có 3 cách để đăng ký tài khoản gồm:

  • Đăng ký với Email: Bổ sung thông tin cơ bản (Email, mật khẩu)

  • Đăng ký với Facebook: Yêu cầu có tài khoản Facebook

  • Đăng ký với Google: Yêu cầu có tài khoản email

Đối với tài khoản đăng ký là email, sẽ có thông báo yêu cầu Xác thực email.

Khách hàng vào tài khoản email đã được đăng ký để xác nhận

Khi thực hiện xác nhận thành công hệ thống sẽ chuyển đến trang khách hàng lựa chọn ban đầu.

Last updated