Vbee Help Center
Search…
⌃K

Cổng thanh toán Online

Ngoài phương thức Chuyển khoản, VBee có còn hỗ trợ thanh toán bằng nhiều phương thức khác như Ví Momo, VNPAY, ZaloPay, ShopeePay, Paypal,...
Màn hình các hình thức thanh toán
Người dùng chọn 1 trong các phương thức và bấm Đồng ý thanh toán.
Để xuất hóa đơn vui lòng tích chọn Xuất hóa đơn ở phía dưới phương thức thanh toán và bổ sung thông tin theo yêu cầu
Màn hình Xuất hóa đơn