Giới thiệu

Vbee TTS API

Vbee TTS API được thiết kế như một HTTPS server nhận yêu cầu (request) cùng các tham số và trả về trả lời (response) tương ứng với yêu cầu và tham số đã gửi.

Là phương thức trung gian kết nối các ứng dụng và website với hệ thống Vbee TTS, Vbee TTS API được tối ưu hóa cho các ứng dụng trực tuyến có lưu lượng truy cập lớn như website tin tức, hệ thống tổng đài, chatbot và trợ lý ảo. Vbee TTS API hiện hỗ trợ 10 giọng nói tiếng Việt, bao gồm 5 giọng miền Bắc, 2 giọng miền Trung và 3 giọng miền Nam.

Vbee Text To Speech API là dịch vụ quan trọng cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề. Với Vbee TTS API, người dùng sẽ được:

  • Tạo sự khác biệt cho sản phẩm và dịch vụ của bạn bằng giọng nói nhân tạo được tùy chỉnh phong cách, giọng điệu, cảm xúc

  • Xây dựng các ứng dụng và dịch vụ nói một cách tự nhiên

  • Cung cấp âm thanh chất lượng cao và nhanh chóng từ văn bản tiếng Việt đầu vào

  • Nhanh chóng đáp ứng mọi yêu cầu về quy mô của người dùng

  • Đáp ứng nhu cầu tải đột biến của hệ thống

Tuỳ vào mục đích sử dụng của bạn, Vbee TTS API có thể được kết nối thông qua giao thức:

API Tiêu chuẩn kết nối qua Callback URL: Phù hợp áp dụng trong các lĩnh vực Báo nói, sách nói, content media, youtube, tiktok….

Đây sẽ là công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề. Vbee TTS API sẽ mang đến cho các công ty cơ hội mở rộng quy mô, thúc đẩy sự đổi mới và tiếp cận nhiều đối tượng.

Last updated