Plugin Vbee trên WordPress

Hướng dẫn sử dụng Plugin Vbee Text To Speech trên Wordpress

1️⃣ Tạo tài khoản https://vbee.vn/

2️⃣ Tạo App_id tại Khởi tạo ứng dụng

  • Điền tên API

  • Chọn hạn dùng API

3️⃣ Cài đặt Plugin trên Wordpress tại https://wordpress.org/plugins/vbee-text-to-speech/ với các trường dữ liệu bắt buộc:

  • API Address URL (mặc định là: https://vbee.vn/api/v1/tts)

  • App ID vừa tạo

  • Token vừa tạo

  • Bit Rate (mặc định là: 128)

  • Rate (Tốc độ giọng đọc, mặc định là: 1.0)

4️⃣ Tạo Audio cho bài viết

  • Truy cập Bài viết > Tất cả bài viết > ấn “Tạo audio” tại phần Tiêu Đề.

  • Với 3 giọng đọc nam/nữ đầy đủ 3 miền Bắc-Trung-Nam, chất lượng từ Nâng Cao đến Cao Cấp của Vbee, website bạn sẽ có ngay bộ sưu tập giọng đọc MC vô cùng tự nhiên và truyền cảm để phát các nội dung âm thanh.

Last updated