Nghe thử

Để kiểm tra phát âm của giọng đọc trước khi chuyển văn bản, tính năng nghe thử sẽ giúp bạn làm việc đó!

Để thực hiện được, vui lòng bôi đen từ/ cụm từ/ đoạn văn bản bạn muốn nghe thử và chọn vào biểu tượng nghe thử trên thanh toolbar

Lưu ý: Nghe thử tối đa 1.500 ký tự/ lần tùy thuốc vào từng gói trả phí mà tài khoản đang sử dụng

Last updated