Nhạc nền

Có 2 cách tải nhạc nền:

Cách 1: Tải nhạc nền có sẵn

  • Trên thanh công cụ chọn vào Nhạc nền

  • Chọn vào nút Nghe để nghe thử nhạc nền

  • Chọn vào tên bài nhạc và ấn Áp dụng

Cách 2: Tải nhạc nền từ máy

  • Trên thanh công cụ chọn vào Nhạc nền

  • Chọn vào Tải nhạc nền, tìm file nhạc trong máy muốn đưa lên.

  • Sau khi tải lên, chọn Upload và ấn Áp dụng

Sau khi chọn nhạc nền, để điều chinh âm lượng, người dùng thực hiện di chuyển chuột sang trái hoặc phải để tăng giảm âm lượng cho nhạc nền

Last updated