Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng dịch vụ AIVoice Thuyết minh:

Cách 1: Nếu bạn đang ở Trang chủ

Truy cập Vbee.vn -> Chọn AIVoice Thuyết minh

Cách 2: Nếu bạn đang ở trang AIVoice Studio, để chuyển sang trang AIVoice Thuyết minh thì làm theo hướng dẫn sau:

Sau đó chọn AIVoice Thuyết minh

  • Bạn cần chuẩn bị một file srt theo format chuẩn. Nếu không có vui lòng download file mẫu từ hệ thống. Lưu ý hệ thống chỉ hỗ trợ chuyển phụ đề file có độ dài tối đa 4 giờ và file phụ đề phải là file tiếng Việt.

  • Tại giao diện chuyển phụ đề, chọn vào khu vực tải phụ đề.

  • Thêm tiều đề cho file

  • Lựa chọn giọng đọc phù hợp cho văn bản

  • Ấn chuyển phụ đề (1), file trả về tại Danh sách yêu cầu.

Last updated