Đăng nhập

Tại Trang chủ vbee.vn sau khi đã Đăng ký tài khoản thực hiện chọn nút Đăng nhập
Có 3 cách Đăng nhập gồm:
  • Đăng nhập với Email
  • Đăng nhập với Facebook
  • Đăng nhập với Google
Màn hình đăng nhập
Lưu ý: Khi thực hiện Đăng nhập Email hoặc Số điện thoại, vui lòng tích chọn vào ô "I'm not a robot" và ấn Đăng nhập