Đăng nhập

Tại Trang chủ vbee.vn sau khi đã Đăng ký tài khoản thực hiện chọn nút Đăng nhập.

Có 3 cách Đăng nhập gồm:

  • Đăng nhập với Email

  • Đăng nhập với Facebook

  • Đăng nhập với Google

Lưu ý: Khi thực hiện Đăng nhập Email hoặc Số điện thoại, vui lòng tích chọn vào ô "I'm not a robot" và ấn Đăng nhập

Last updated