Quên mật khẩu

Khi Quên mật khẩu để đặt lại Người dùng vui lòng chọn Quên mật khẩu tại màn hình Đăng nhập
Trường hợp Quên mật khẩu, Vbee hỗ trợ đặt lại với tài khoản đăng ký bằng email. Trường hợp người dùng Đăng nhập Facebook và Google, nếu Quên mật khẩu thực hiện đặt lại ở Facebook hoặc Google
Màn hình Đăng nhập
Nhập email đã đăng ký để nhận được mã OTP
Màn hình Quên mật khẩu
Thực hiện kiểm tra email và nhập mã CODE mà Vbee đã cung cấp
Màn hình nhập mã OTP
Thực hiện đặt lại mật khẩu mới. Lưu ý: Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ
Màn hình Đặt lại mật khẩu