User data deletion

Hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng Facebook

Ứng dụng Vbee AI Voice Studio đang sử dụng hình thức đăng ký, đăng nhập bằng Facebook. Theo như chính sách của Facebook, chúng tôi cần cung cấp URL chứa hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng Facebook.

Nếu bạn muốn xóa hoạt động của bạn trên ứng dụng VBEE AI Voice Studio, bạn có thể loại bỏ thông tin của bạn bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Facebook mà bạn đã sử dụng để đăng nhập Vbee AI Voice Studio

  2. Chuyển đến tab cài đặt Ứng dụng và trang web trên trang cá nhân Facebook của bạn: https://www.facebook.com/settings?tab=applications

  3. Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ sau đó nhấn "Gỡ"

  4. Nhấp vào liên kết Xem ứng dụng và trang web đã gỡ.

  5. Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào nút Xem ở bên phải của ứng dụng.

  6. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào Gửi yêu cầu để kích hoạt lệnh gọi lại.

Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu tới địa chỉ contact@vbee.vn để yêu cầu xóa dữ liệu.

Last updated