Danh sách yêu cầu

Sau khi thực hiện Chuyển văn bản thành công, để xem lại những nội dung đã chuyển và muốn tải file âm thanh, thực hiện mở Danh sách yêu cầu phía dưới sẽ hiển thị các thông tin bao gồm:

  • Tiêu đề: người dùng đặt tên Tiêu đề để tìm kiếm dễ dàng

  • Thời gian: thời gian thực hiện chuyển văn bản

  • Giọng đọc: giọng người dùng chọn khi chuyển văn bản

  • Ký tự: tổng ký tự mỗi lần chuyển

  • Định dạng: định dạng file mp3/wav

  • Trạng thái: bao gồm Đang xử lý, Thành công, Thất bại

  • Khi di chuột vào Request đã chuyển đổi tại Danh sách yêu cầu sẽ hiển thị các nút: Phát audio, Tải xuống, Hiệu chỉnh âm thanh, Báo lỗi

Last updated