Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản, copy & paste đoạn nội dung văn bản cần chuyển thành giọng nói rồi chọn giọng. Trong tích tắc bạn sẽ nhận về file âm thanh.

Hiểu chỉnh âm thanh

Từ điển

Tham số

Chuyển văn bản

Lịch sử thanh toán

Trên thanh công cụ bên trái màn hình, bấm vào mục Mua gói cước. Sau đó

Xuất hóa đơn

Trong trường hợp cần xuất hóa đơn khách hàng cần mở Xuất hóa đơn và

Thanh toán cổng thanh toán Online

Đăng ký tài khoản cá nhân và đăng nhập vào tài khoản trên website vbee.vn

Thanh toán chuyển khoản

Đăng ký tài khoản cá nhân và đăng nhập vào tài khoản trên website vbee.vn

Hiệu chỉnh âm thanh

Để sử dụng được hiệu chỉnh âm thanh trước khi chuyển văn bản chọn định

Nhạc nền

Có 2 cách tải nhạc nền: Cách 1: Tải nhạc nền có sẵn  Trên thanh