Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Tạo bản lồng tiếng chất lượng phòng thu, không cần đào tạo và tiết kiệm thời gian

Đăng nhập

Author: Vbee Bot 194 views

Đăng ký qua Google:

Kích chuột vào biểu tượng Google và chọn email muốn đăng ký.

Có 3 cách đăng nhập :   

                    

  • Đăng nhập qua tài khoản email

     Nhập Email

     Nhập Mật khẩu

     Chọn Đăng nhập 

  •   Đăng nhập qua Google:

Kích chuột vào biểu tượng Đăng nhập với Google sau đó mở email cần đăng nhập thì hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản.

  • Đăng nhập qua Facebook:

Kích chuột vào biểu tượng Đăng nhập với Facebook sau đó mở Facebook và email liên kết với facebook thì hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản.