Vbee AI Voice Studio

Vbee AI Voice Studio

Bạn có biết ?

Bạn chỉ cần tạo một tài khoản, copy & paste đoạn nội dung văn bản cần chuyển thành giọng nói rồi chọn giọng. Trong tích tắc bạn sẽ nhận về file âm thanh.

Nhạc nền

Author: Vbee Bot 151 views

Có 2 cách tải nhạc nền:

Cách 1: Tải nhạc nền có sẵn 

  • Trên thanh công cụ chọn vào Nhạc nền
  • Chọn vào nút Nghe để nghe thử nhạc nền
  • Chọn vào tên bài nhạc và ấn Áp dụng

Cách 2: Tải nhạc nền từ máy

  • Trên thanh công cụ chọn vào Nhạc nền
  • Chọn vào Tải nhạc nền, tìm file nhạc trong máy muốn đưa lên.
  • Sau khi tải lên, chọn Upload và ấn Áp dụng